Sınav kaygısı öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır. Bazı öğrenciler yaklaşan sınavdaki başarı düzeyini genelleyerek, bunu kişiliğinin başarı ya da başarısızlığı olarak değerlendirebilir. Bu durum değerlendirilme korkusuna ve sınavın sürecinden çok sınavın sonucuna odaklanmaya neden olur. 

Genel olarak sınav kaygısına neden olabilecek farklı alanlar:

  1. Yaşam tarzı
  2. Yetersiz öğrenme ve bilgi ihtiyacı
  3. Ders çalışma tarzı
  4. Psikolojik faktörler

Sınav kaygısı, depresyon, anksiyete, uyku bozukluğu gibi bir ruhsal bozukluğu sebep olmuşsa psikiyatrik destek düşünülebilir. Ruhsal durum sebebiyle işlevsellik bozulduysa ya da sınav kaygısını ortadan kaldırmak ya da bastırmak için yanlış yollara, kendine zararı olacak yollara başvuruluyorsa bu süreçte bir uzman danışman tarafından yardım alarak desteklenmelidir.