Bağlanma ilişkisi bir sosyal davranış çeşididir. Yaklaşık 3 yaşların ilk evrelerinde çocuklar annelerini güvenli bağlanma figürü olarak tanımlar. Daha sonraki aşamalarda ise öğretmenlerini ve arkadaşlarını güvenli bağlanma figürü olarak görmeye devam ederler. Çocukluk dönemi bağlanma ilişkisinde belirgin bir değişimin yaşandığı dönemdir. Bu değişim hem güven hem de tehlike arz eden dünyada güvenle yaşamak ve gelecekte kendi çocukları ve eşine karşı bağlanmanın gerçekleşebilmesi için tecrübe edilmesi gereken bir değişimdir. Bağlanma süreci, kişinin aile dışındaki yaşama hazırlanabilmesi adına çocukluk evresinde kazanmış olduğu düşünce ve davranışların şekil aldığı ve değişim gösterdiği bir dönem olarak karşımıza çıkar.

Çocuk ve ebeveynleri arasındaki bağlanma sürecini inceleyen araştırmalar, çocukluk döneminde ailesi ile güvenli bağlanma ilişkisi kuran bireylerin arkadaşlık ilişkilerinde daha başarılı olduklarını, özgüvenlerinin daha yüksek olduğunu ve sosyal olarak kendilerini daha iyi ortaya koyduklarını göstermiştir. Güvenli bağlanma ebeveyn veya bakım veren kişinin destekleyici, korumacı ve çocuğun rahatını sağlayıcı şekilde davrandığı takdirde gelişecektir.
Bazen çözüm, zannettiğimiz kadar uzakta değildir. Aile içerisinde probleminizi paylaştıktan sonra çözümü birlikte inşa edebilirsiniz ancak tüm bunları yaparken bir uzman desteğine başvurmak yararlı olacaktır.