Danışman ile danışan arasında birebir şekilde gerçekleştirilen psikolojik değerlendirme ve terapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içeren, amaca yönelik güven ilişkisine dayanan çalışmalardır.

Danışanlarımızın hedeflerine ulaşma sürecinde gizlilik ilkesi esas alınarak bilimsel ve etik temellere dayandırılarak hizmet vermektedir.

Bireysel danışmada ele alınan konular şu şekilde sıralanabilir;

  • Öfke kontrol problemi,
  • Fobiler,
  • Kaygı (anksiyete),
  • Obsesif - Kompulsif Bozukluk (sürekli yenilenen / takıntı düşünce ve davranışlar).