Okula başlamak hem çocuk hem de aile için büyük bir yenilik ve değişimdir. Çocuğun duygusal fiziksel, sosyal ve bilişsel yeterliliğinin belirli bir düzeye erişmiş olması, yeni yaşamsal becerileri içeren okula başlama sürecinde uyumu kolaylaştıracaktır. Aile, okul ve eğitimci de okula başlama sürecinde çocuğun uyumunu kolaylaştırabilecek veya zorlaştırabilecek diğer unsurlardır. Çocuğun ağlaması, bağımlı davranışlar sergilemesi, saldırgan tepkiler ya da kontrolsüz davranışlar sergilemesi ya da tam tersine içine kapanması okula uyum sorunlarından bazılarıdır.