Bugün ergenlik çağındaki birçok genç sorunlarıyla birlikte travmatik olaylar yaşayabilirler. Bununla birlikte çocukların arkadaşları ve ailesi arasında ikilem yaşayacağı birçok baskı unsuru vardır. Bazı gençler için bu baskılar; yoksulluk, şiddet, ebeveyn problemleri, çeteleşme gibi problemleri içerebilir. Çocuklar ayrıca din, cinsel roller, değerler ve etnik durum gibi belirli konularla da bocalama yaşayabilir. Bazı çocukların geçmiş hayatlarında yaşadıkları kötü muamele gibi travmalarla ilgili zorlukları olabilir. Ebeveynler ve onların gençliğe adım atan çocukları, bir yandan halen ebeveyn rehberliğine ihtiyaç duyarken diğer yandan da bağımsızlık isteği arasında mücadele verirler. Bazen tüm bu çekişmelerin nihayetinde davranış sorunları oluşur.

Aile üzerinde odaklanan tedaviler ayrıca yetişkinlerin kendi ebeveyn vasıflarını geliştirmelerine, stresle başa çıkma ve evlilik ilişkileri üzerinde çalışmalarına yardımcı olmak için de faydalıdır. Psikolog ve aile danışmanları gibi uzmanlar, ergene ve aileye sorun teşkil eden ilişki dinamiklerini ve arka plan meselelerini kavrama yetisini kazandırır ve çözümlere ulaştırır.