Danışanın tüm gelişim alanlarında yapılan (dil - bilişsel - motor - sosyal - duygusal - öz bakım) detaylı performans analizi ile yapabildiklerinin ve yapamadıklarının saptanmasıdır.

Çocuk Objektif Testleri;

 • BEİER Cümle Tamamlama Testi
 • BENDER GESTALT (Görsel Motor Algılama Testi)
 • CATTELL (Zeka Testi 2a/3a)
 • WİSCAR-R (Zeka Testi)
 • METROPOLİTAN (Okul Olgunluk Testi)
 • FROSTİG (Görsel Algı Testi)
 • KENT E.G.Y. (Testi)
 • PORTEUS Labirentleri (Zeka Testi)
 • BENTON (Görsel Bellek Testi)
 • BURDON (Dikkat Testi)
 • GESSEL (Testi)
 • ANKARA (AGRE) (Gelişim Tarama Envanteri)
 • GOOD ENOUGH HARRIS (Zeka Testi)
 • PEABODY (Resim Kelime Testi)