Çocuk ve anne baba tutumları birbiriyle bağlantılı ve etkileşim içinde olan kavramlardır. Danışmanlık sürecinde, çocuklarla ilgili problemlerde aile tutumları ile ilişkilidir. Çoğunlukla çocuk sorunlarının kişisel olmadığı, aile sorunu olarak ele alınabildiği söylenebilir. Bu nedenle, çocuklarla ilgili sorunlarda, çocuk değerlendirmelerinin yanında, öncelikli olarak aile tutumları da incelenmektedir. Çocukla ilgili sorunlarda; ailenin, çocuğun temel ihtiyaçlarını (sevgi, ilgi, güven, beslenme gibi) karşılayıp karşılamadığı, kararlı ve tutarlı davranıp davranmadığı, çocuğu disipline etmek için hangi yöntemleri tercih ettikleri araştırılmalıdır. Çocuğun ve aile tutumlarının değerlendirilmesinin ardından, çocuğun sorununa yönelik çözüm haritası ortaya çıkmaktadır. Çözüm sürecinde, danışma - aile iş birliği önem taşımaktadır.