Süreğen bir üzüntü ve günlük işlevlerinizi yerine getirememe ile beraber normalde yapmaktan keyif aldığınız etkinliklere olan ilginin kaybolması ile tanımlanan bir rahatsızlıktır.

Depresyon için risk etkenleri nelerdir?

 • Erken ebeveyn kaybı,
 • Madde ve alkol bağımlılığı,
 • Anksiyete bozuklukları,
 • Toplumsal cinsiyet eşitsizliği,
 • Düşük sosyoekonomik düzey,
 • Ayrı yaşama, boşanmış olma,
 • İşsizlik,
 • Yaşlılık Daha önce depresyon geçirmiş olma,
 • Diğer psikiyatrik tanılardan birine sahip olma,
 • Daha önce depresyon geçirmiş olma,
 • Yakın zamanda önemli yaşam olayları,
 • Stres etkenleri,
 • Erken dönem uyum bozucu şemalar ve uygunsuz başa çıkma yöntemleri,
 • Çocukluk döneminde travmalar, cinsel veya fiziksel istismar öyküsü,
 • Hormonal değişiklikler,
 • Bazı ilaçlar,
 • Tıbbi hastalıklar (kalp hastalıkları, diyabet, kronik hastalık yaşayanlar ve bu hastalara bakım verenler).

 

Tanı ve ayırıcı tanının yapılabilmesi için mutlaka bize başvurunuz.