Bir olayın travmatik olay olarak adlandırılabilmesi için aniden gelişen; kişide korku, kaygı ve çaresizlik hisleri uyandıran bir olay olması gerekir. Bunların yanında kişinin yaşamını, psikolojik ve fiziksel bütünlüğünü tehdit etmesi gerekir. Her zaman olay kişi tarafından bizzat yaşanmayabilir. Travmatik olay kişinin yakın çevresindekilerin yaşadığı veya sadece şahit olduğu bir olay da olabilir. En yaygın olarak görülen travmatik olaylar savaş, doğal afetler (deprem, sel vs.), kaza, cinsel veya fiziksel istismar, ani ölümler, ciddi hastalıklar olarak sıralanabilir. Görüldüğü gibi travmatik olay insan eliyle yapılabildiği gibi, doğal afetler, beklenmedik ve öngörülemez olaylar şeklinde de oluşabilmektedir. Bunun yanı sıra travmatik olayın birden fazla, sistematik bir şekilde tekrarlandığı durumlar da olabilir. Böyle durumlar kişide uzun dönemli olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Bu nedenle travmaya olay bazında değil de kişide yarattığı etkiler üzerinden bir uzman tarafından bakılması daha doğrudur.