MİSYONUMUZ

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile Danışma Merkezi Yönetmeliğinde tanımladığı gibi "Ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetleri vermek" üzere başta çocuklarımız ve ailelerinin ve bu grupla çalışan eğitimci/uzmanların ve kurumların yaşam, profesyonel ve kurumsal kalitelerini arttırmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Sunduğumuz hizmetler ile ulusal ve uluslararası düzeyde model alınan bir merkez olmaktır.