Günümüzde aile çatışmasının en çok yaşanan çatışma türleri arasında yer aldığı söylenebilir. Aile çatışmaları, uzun yıllar boyunca çok sayıda araştırmaya konu olup arada "sıradanlaşarak" gündemden kaybolsa da günümüzde özellikle teknolojideki gelişmelerin "yan etkisi" olarak tekrar yaygınlaşmakta, olumsuz etkilerinin kapsamı büyüyerek sadece bireylerin aile hayatları ile sınırlı kalmayıp, bütün hayatlarını kapsayabilen bir sosyal tehlikeye dönüşmektedir. Çatışmalar zaman temelli, gerginlik temelli ve davranış temelli olarak üçe ayrılmaktadır. Günümüzde bireylerin çok sayıda rol üstlenmesi, aileleri ile geçirilen zamanı azaltabilir ve bunun sonucunda çatışma ortaya çıkabilir. Eşler arası ya da eşlerin aileleriyle ilgili çatışmalar yaşanılacağı gibi kardeşler arası da çatışmalar yaşanabilir. Kardeşler arası çatışmalar kıskançlık, rekabet ya da ebeveyn tutumları ile alakalı olabilir. Bu durumda çatışmaların asıl kaynağına inilmesi, zamanında ve etkili çözülebilmesi için danışmanlarımızdan yardım almanız süreci kolaylaştıracaktır.