Kişilik gelişimi ergenlik döneminden önce başlamış olmasına rağmen ergenlikte hız kazanır ve farklılaşır. Kimlik gelişimi gencin kendisine bağlı olduğu kadar , aileye ve çevresel faktörlere de bağlıdır. Ergenlik dönemine gelmiş bir genç kendisini yeterince büyümüş olarak görmekte, dolayısıyla çevresinden bunun kabulünü beklemektedir. Ailesinden giderek uzaklaşmaya başlayan ergenin kendini tanımak ve giderek bağımsızlaşmak ihtiyacının olduğu unutulmamalıdır. Ergen her ne kadar ailesine karşı gibi görünse de kişilik gelişiminde model alacağı, özdeşim kuracağı kişilerin başında yine aile üyeleri gelmektedir. Bunun için ergene hoşgörülü davranmak ve model olacağı kişilerin davranışlarında daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Ergenlik dönemi bir kriz dönemi olarak nitelendirilmektedir. 

Gençler ve erişkinler arasında meydana gelen kuşak çatışmasının başlıca nedenleri şunlardır;

  • Eve dönüş ve yemek saati,
  • Ders çalışma, eğlenme, gezme zamanı,
  • Giyinme ve süslenme biçimi,
  • Arkadaş seçimi ve arkadaş ilişkileri,
  • Kız- erkek arkadaşlığı,
  • Büyüklere karşı saygı,
  • Gelenek, görenek ve değer yargıları,
  • Dünya görüşü ve fikirlerin tutarsızlığı.

Buna karşın, yaşanan çatışmalar, aileye ve çocuğa zarar verecek boyuta ulaşabilir. Böyle bir durumla karşılaşılmaması için çatışma henüz oluşmadan bir uzmandan destek alarak önlem alınması oldukça önemlidir.