Ergenlerin suça yönelmesinde çevresel nedenler bireysel nedenlere göre daha baskındır. Bu çevresel nedenlerin başında aile, okul, arkadaş çevresi, yaşadığı şehir gelmektedir. Günümüzde artan teknolojik gelişmelere paralel olarak ergenlerin yalnızlaşması ve suça olan eğilimleri artmıştır. Aile ve toplumun bireye yol göstericiliği azalmakta ve toplumda sapmalar meydana gelmektedir. Bu nedenle ailelere büyük görevler düşmekte ve aile ergene rehber olarak, gerektiği yerde bir uzmanla iletişime geçmelidir.