İletişim denildiğinde aklımıza gelen ilk şey iki kişi arasında gerçekleşen süreçtir. İletişim danışmanlığı, kişilerin ilişki kalitesini yükseltmek ve daha nitelikli ilişkiler geliştirmesine olanak sağlamaktadır.

İletişim danışmanı, olması istenilen birliktelik ve bu birlikteliğe uygun koşulların sağlanması için kişilere destek olur. Kişileri, iletişim konusunda bilinçlendirerek ilişkilerinin daha nitelikli bir düzeye ulaşmasına yardımcı olur. İletişim danışmanlığında, kişilerin ilişkisini farklı bir açıdan görmesi sağlanır. Gelişen farkındalıkla birlikte sistemli olarak, kişilerin sağlıksız ilişkilerinin iyileştirilmesi ve geleceğe yönelik daha sağlıklı ilişkiler için buradayız