Bireyin bağımlılığı hem aile içi sorunlardan oluşmuş olabilir, hem de aile içi sorunlara yol açabilir.  Madde bağımlılığı kişiye, ailesine ve topluma zarar veren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kişilerde ortaya çıkabilecek ağır ruhsal ve bedensel hastalıklar yanında, kişiler arası ilişkilerin bozulmasında, aile içi çatışma ve gerginliklerin artmasında, boşanmada, çocukların olumsuz yönde etkilenmelerinde, çeşitli ekonomik kayıplarda, yasal ve toplumsal sorunlarda, trafik ve iş kazalarında, yaralama, ölüm ve öldürmelerde başta gelen sebeplerdendir. 

Bağımlılık denilince akla gelen tek şey madde değildir tabii ki; bunun yanı sıra sosyal medya, teknoloji veya bazı kişilere bağımlılık olarak da karşımıza çıkabilir. Bağımlılık yaşayan birey bağlandığı nesneden veya kişiden ayrılma kaygısı yaşar ise öfke kontrol problemleri yaşayabilir. Bu ve benzer sebepler varsa mutlaka bir uzmandan yardım almak gerekir.